• 0 533 382 62 39
  • info@kidseducationacademy.com

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Bu Gizlilik Sözleşmesi ("Sözleşme"), Kids Education Academy ("Şirket") ile Bayi arasında, Bayi'nin Şirket'ten mal ve hizmet satın alması ve bu süreçte paylaşılan bilgilerin gizliliği konusunda anlaşma sağlar.

Tanımlar

1.1. Taraflar: Şirket ve Bayi'yi ifade eder.

1.2. Bilgi: Sözleşme kapsamında paylaşılan veya ifşa edilen her türlü bilgiyi ifade eder.

1.3. Gizli Bilgi: Taraflardan birine ait olup, bu taraflarca veya çalışanları, temsilcileri, danışmanları veya taşeronları tarafından geliştirilen, açıklanan veya kullanılan her türlü ticari, finansal, teknik, hukuki, operasyonel veya diğer bilgileri ifade eder. Gizli Bilgi, açıkça gizli olmayan bilgileri veya kamu alanında bulunan bilgileri içermez.

Gizlilik Taahhüdü

2.1. Taraflar, diğer Taraf'ın Gizli Bilgilerini gizli tutmayı ve üçüncü şahıslara ifşa etmemeyi taahhüt eder.

2.2. Gizli Bilgiler, sadece Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak gereklidir ve yalnızca bu amaçla kullanılabilir.

İstisnalar

3.1. Taraflar, diğer Taraf'ın önceden yazılı izniyle Gizli Bilgileri ifşa etmek zorunda kalırsa, bu Gizli Bilgilerin açıklanmasına ilişkin koşulları önceden bildirecektir.

3.2. Gizli Bilgilerin ifşası, yasal bir sürecin gereği olması durumunda veya yasal düzenlemelere uymak için zorunlu olduğunda yapılabilir.

Gizlilik Tedbirleri

4.1. Taraflar, Gizli Bilgileri korumak için uygun güvenlik tedbirlerini alacak ve bu Gizli Bilgilerin yetkisiz erişimini, ifşasını veya kullanımını önlemek için gerekli tüm makul önlemleri alacaklardır.

Sözleşmenin Süresi

5.1. Sözleşme, taraflardan biri tarafından yazılı olarak feshedilene kadar geçerlidir.

Uyuşmazlıkların Çözümü

6.1. Taraflar arasında bu Sözleşme'den kaynaklanan herhangi bir uyuşmazlık olması durumunda, taraflar öncelikle müzakere yoluyla çözüm arayacaktır.

6.2. Müzakereler sonuç vermezse, uyuşmazlık adil ve makul bir şekilde çözülemiyorsa, uyuşmazlık yerel yargı mercilerinde çözümlenecektir.

Bu Gizlilik Sözleşmesi, tarafların tüm katılımcıları tarafından imzalanmış ve kabul edilmiş olup, yürürlük tarihinde yürürlüğe girer.

Kids Education Academy