• 0 533 382 62 39
  • info@kidseducationacademy.com

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Bu Satış Sözleşmesi ("Sözleşme"), Kids Education Academy ("Satıcı") ile daha önce imzalanan Bayilik Sözleşmesi'nde bilgileri geçen bayi ("Alıcı") arasında, aşağıdaki koşullar ve hükümler doğrultusunda ürün ve hizmet satışını düzenlemektedir.

Taraflar

1.1. Satıcı: Kids Education Academy

1.2. Alıcı: Daha önce imzalanan Bayilik Sözleşmesi'nde bilgileri geçen bayi

Sözleşme Konusu

2.1. Satıcı, Alıcı'ya aşağıdaki ürün ve hizmetleri sunmayı taahhüt eder:

  • Eğitim setleri
  • Kitaplar
  • Kırtasiye ürünleri

Teslimat

3.1. Ürünlerin teslimatı, tarafların belirlediği tarihlerde ve yöntemlerle gerçekleştirilecektir.

3.2. Teslimat ile ilgili herhangi bir gecikme veya sorun, tarafların birbirlerine derhal bildirimde bulunmasını gerektirir.

Fiyat ve Ödeme Koşulları

4.1. Alıcı, satın alınan ürünler ve hizmetler için Satıcı'ya belirlenen bedeli ödemeyi kabul eder. Ürün ve hizmetlerimiz 5.000 TL ile 500.000 TL arasında değişmekte olup 1.000 TL ila 20.000 TL ön ödeme alınmaktadır.

4.2. Ödeme şekli ve vadesi, tarafların belirlediği şartlar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Garanti

5.1. Satıcı, satılan ürünlerin belirli bir süre boyunca belirli koşullara tabi olarak garanti verir.

5.2. Garanti kapsamındaki herhangi bir talep veya sorun, Satıcı'ya bildirilmelidir.

İptal ve İade

6.1. İptal ve iade koşulları, her ürün veya hizmet için ayrı ayrı belirlenecektir ve taraflar arasında anlaşılacaktır.

Sözleşmenin Süresi

7.1. Sözleşme, taraflar arasında belirlenen süre boyunca geçerlidir.

7.2. Taraflardan herhangi biri, yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla Sözleşme'yi feshedebilir.

Gizlilik

8.1. Taraflar, bu Sözleşme kapsamında paylaşılan bilgilerin gizliliğini korumayı taahhüt eder.

Uyuşmazlıkların Çözümü

9.1. Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde, öncelikle müzakere ve arabuluculuk yolu tercih edilecektir.

Bu Satış Sözleşmesi, tarafların tüm katılımcıları tarafından imzalanmış ve kabul edilmiştir. Sözleşme, yürürlük tarihinde yürürlüğe girer.

Kids Education Academy